realizacje

Publiczne

Uniwersytet Szczeciński Wydział Biologii
ul. Wąska 12-13 w Szczecinie

Wykonaliśmy instalację wentylacji mechanicznej z klimatyzacją laboratoriów, sal dydaktycznych i seminaryjnych

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi
ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie

Wykonaliśmy instalację wentylacji mechanicznej z klimatyzacją laboratoriów, sal dydaktycznych, seminaryjnych i sali sportowej
Uniwersytet Szczeciński Katedra Mikrobiologii ul.Felczaka 3cd w Szczecinie

Wykonaliśmy instalację wentylacji mechanicznej, laboratoriów, sal dydaktycznych, seminaryjnych i pracowni komputerowych

Biblioteka Pomorskiej Akademii Medycznej
ul. Powstańców Wlkp. 20 w Szczecinie

Wykonaliśmy modernizację instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji całego obiektu

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych w Szczecinie

Wykonaliśmy instalację wentylacji mechanicznej z klimatyzacją Auli Wydziału

Masz pytania?

Napisz do nas!