realizacje

Przemysłowe

Hala maszyny-pax.pl w Dołujach k.Szczecina
Inwestor: PHU PAX

www.maszyny-pax.pl

Wykonaliśmy instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła oraz instalację klimatyzacji VRV

Hala LEHMANN w Pyrzycach
Inwestor: LEHMANN

Wykonaliśmy instalację grzewczą wraz z kotłownią gazową, instalację
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
oraz klimatyzację

Hala produkcji grzałek elektrycznych BACKER PYRZYCE
Inwestor: BACKER OBR

www.backerobr.pl

Generalny Wykonawca: Prime Construction Sp. z o.o.

Wykonaliśmy Instalację:
grzewczą wraz z węzłem cieplnym
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
odciągów spalin ze stanowisk spawalniczych
klimatyzacji
wodno-kanalizacyjną

Budynek zaplecza biurowo – technicznego ZWIK
przy ul. Golisza w Szczecinie
Inwestor: ZWIK Sp. z o.o.

Wykonaliśmy instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne
z odzyskiem ciepła oraz instalację odciągów spalin

Masz pytania?

Napisz do nas!